H&J

Installeren Joomla!

Startpunt is een ingerichte webserver waarop Joomla! moet worden geinstalleerd.

Joomla slaat de gegevens op in een database, dus moeten we een database aanmaken. Dat doen we via de volgende command line opdrachten:

 • Login in als root met het gekoxen password:
  mysql -u root -p
 • Maak de database aan (ik gebruik "joomla" als database naam):
  Create database joomla;
 • Maak de login naam en wachtwoord aan waarmee joomla moet inloggen op de database (ik gebruik "joomla" als login naam):
  create user 'joomla'@'localhost' identified by '<kies joomla wachtwoord>';
 • Geef de login joomla  rechten op de database joomla:
  grant all priviliges on joomla.* to joomla@localhost;
 • Verlaat de MySql server:
  exit

Kijk op de site van download.joomlacommunity.eu, zoek de gewenste versie en kopieer de link. Download en installeer de gewenste Joomla! versie:

 • Start de virtuele machine en login met je gekozen gebruikersnaam en wachtwoord
 • Download joomla naar de webserver, bevestig met het admin wachtwoord:
  sudo wget <plak hier de link naar het installatiepakket>
 • Krijg je een foutmelding dat wget niet als commando wordt herkend, installeer dan eerst wget en start wget opnieuw:
  sudo apt-get install wget
 • Unzip het pakket naar de html map van de webserver:
  sudo unzip -q <naam installatiepakket> -d /var/www/html
 • Wijzig de eigenaar van de html map en onderliggende mappen naar de www-data gebruiker:
  sudo chown -R www-data.www-data /var/www/html
 • Zet de rechten op de html map en onderliggende mappen zodat uitpakken van het bestand geen fout oplevert:
  sudo chmod -R 755 /var/www/html
 • Disable output buffering door het php.ini bestand aan te passen (ik gebruik vi als editor):
  sudo vi /etc/php5/apache2/php.ini
 • Herstart de apache webserver:
  sudo service apache2 restart

Nu is alles gereed om het installatiepakket uit te pakken.
Houdt je IP-adres van de webserver bij de hand die heb je nodig voor de installatie.
Open een internet browser en open het index.php bestand op je net ingerichte webserver.

 • Type in je browser:
  http://<IP-dres webserver>/index.php
 • Je komt op de installatiepagina van joomla, kies een websitenaam
 • Vul verder de hiervoor aangemaakte user gegevens in:
  • MySql database naam, login naam en password
  • Joomla username en passsword

Je komt op de laatste pagina van de installer, je kunt vanaf daar naar de gebruikersvoorkant en de beheerdersachterkant pagina's.
Je Joomla! webserver is hiermee gereed voor gebruik.

Je kunt in Joomla! nu een site bouwen en testen.
Als je klaar bent kun je de testsite op een live internet site installeren, dat kan makkelijk als volgt:

 • Installeer de Joomla extensie Akeeba backup
 • Backup de test site met Akeeba
 • Ga naar manage backups
 • Download de backup naar je PC of Mac (.jpa bestand)
 • Download Akeeba Kickstart
 • Upload (met FTP of FileZila) de volgende 3 bestanden naar je live internet site:
  • <site backup .jpa>
  • kickstart.php
  • nl-NL.kickstart.ini
 • Zoek je provider gegevens: username/password, databasenaam en database username/password
 • Op je internet browser open de pagina <jouw live site>/index.php
 • Volg de stappen van de installer

Hiermee staat je site live!