H&J

Herman in 't Veen (68)

Herman in 't Veen

Greta app

De Greta app ondersteunt mensen met een hoor- of zichtbeperking bij het kijken naar films thuis of in de bioscoop. Het aantal ondersteunde films is voorlopig nog beperkt, maar dit zou een eerste stap naar een doorbraak kunnen zijn! Onderstaand de app informatie, Nederlands zou…

Continue reading...