Foto's exoskelet
https://www.heise.de/select/ct/2019/05/1551434455119696

Exoskelet beweegt hand

Aan de Universieteit van Stuttgart is een exoskelet ontwikkeld waarmee een verlamde hand de vingers kan spreiden en individuele vingers kunnen worden bewogen. De aansturing gebeurt via Elektromyografie (EMG) sensoren die zwakke spieractiviteiten in de onderarm kunnen meten. Dit kan echt echter maar in een beperkt aantal variantenn van een verlamming worden toegepast. Voor de toekomst werken collega's van de universiteitskliniek van Übingen aan de aansluring van zo'n exoskelet door hersenactiviteit bijvoorbeeld in combinatie met oogbewegingen.