Bionische hand aangekoppeld
Science Robotics 2023

Bionische hand met gevoel

De wetenschap is weer een stap verder: een bionische hand met gevoel!
In Science Robotics is een artikel gepubliceerd over een bionische hand  die rechtstreeks wordt gekoppeld aan het skelet en het zenuwsysteem.
In deze engelstalige video wordt dit mooi toegelicht.