Ruggemerg
Yale news

Ruggemerg reparatie met stamcellen

Een study van Yale op een kleine groep van 13 patienten met ruggemerg schade heeft aangetoond dat stamcel injectie na 6 maanden leidt tot enige verbetering bij 12 van de 13 patienten.
Het was geen dubbelblinde test en het placebo effect speelt ook mee, maar hiermee is aangetoond dat hiermee functionele verbeteringen kunnen worden bereikt.